Навчально методичний центер

 

 

Загальна орієнтовна схема комбінованого типу уроку технологій

 

Тема уроку

Мета уроку

Обладнання, матеріали, інструменти 

Тип уроку (визначається відповідно до головної дидактичної мети)

 

План  уроку

1.Організаційна частина.

2.Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів (або повторення раніше вивченого матеріалу.)

3.Повідомлення теми, мети та завдань уроку (очікуваних  результатів).

4.Мотивація навчально-трудової діяльності учнів.

5.Вивчення нового матеріалу.

6.Закріплення вивченого матеріалу.

7.Практична робота.

8.Заключна частина.

 

Хід уроку

1.Організаційна частина

- перевірка присутності учнів на занятті

- призначення чергових

- перевірка наявності спецодягу

2.Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

3.Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

- коротко обґрунтовуються тема і завдання уроку

4.Повідомлення теми, мети та завдань уроку

- оголошується і записується тема уроку, формулюється дидактична мета і конкретизуються завдання навчально-трудової діяльності

5.Вивчення нового матеріалу

- стислий конспект

6.Практична робота

6.1. Зміст завдання (або проблеми, згідно якої діти розробляють проект)

6.2 Вступний інструктаж

- звернути увагу на...(технологічність і послідовність, дотримання спроектованої технології у виготовленні виробу тощо)

- вказати на найбільш поширені помилки

- нагадати про дотримання правил ТБ

6.3. Поточний інструктаж

- контроль якості виконуваних робіт

- вказати на недоліки в роботі і шляхи усунення

6.4Заключний інструктаж

- короткий аналіз виконаної роботи

- акцентувати увагу на важливість наукової організації робочого місця (своєчасне його прибирання, догляд за інструментом після роботи тощо)

7.Заключна частина

-рефлексія

- аналіз кращих робіт учнів

- мотивація оцінок, оцінювання виконаної роботи

- контроль прибирання робочих місць

- робота із щоденниками (виставлення оцінок, повідомлення домашнього завдання).

 

Схема самоаналізу уроку технологій

 

-       Характеристика навчальних можливостей класного колективу (групи учнів) за результатами педагогічного аналізу (на основі діагностування учнів, з урахуванням даних педагогічного консиліуму). Які особливості учнів були враховані при плануванні даного уроку?

-       Який тип уроку обраний, як він пов’язаний з попереднім, який матеріал даного уроку необхідно використати в подальшому (які опорні знання, уміння та навички формував учитель)?

-       Які головні завдання уроку, як вони враховувалися в процесі реалізації освітньої, розвиваючої і виховної мети?

-       Чи раціонально використовувався час, чи виявилася раціональною структура уроку для вирішення головних завдань досягнення мети?

-       Яке поєднання методів навчання вибрано вчителем для вивчення нового матеріалу, проведення практичної роботи й чому (пояснити на основі діагностування й прогнозування уроку)?

-       Як здійснюється контакт з класом та з окремими учнями, т.д., як організовувалася спільна робота вчителя й учня, як налагоджений зворотній зв’язок учень-вчитель?

-       Наскільки ефективно організована самостійна робота, чи використовувалися елементи самоосвіти та самовиховання (наскільки доцільно була складена педагогічна інструментовка уроку; чи використовувався індивідуально-диференційований підхід у навчанні)?

-       Як був організований контроль і самоконтроль за якістю знань, оцінювання об’єктів і процесу технологічної діяльності учнів?

-       Чи була забезпечена цілеспрямованість, виходячи з індивідуальних особливостей дітей, оптимальна розумова діяльність учня?

-       Як вчитель попереджував і долав розумове і фізичне перевантаження учнів?

-       Чи зацікавив урок учнів (чи розвивалася пізнавальна й трудова активність дитини)?

-       Як створювався емоційний настрій учнів, проблемні та проблемно-пошукові ситуації для глибини засвоєння матеріалу?

-       Чи використовувалися правила педагогічної етики, норми взаємовідносин вчителя й учня?

-       Як елементи, етапи, форми, методи були найбільш вдалими? Що з прогнозованого не вдалося, чому?

-       Як працювати над подоланням відмічених недоліків? Яка потрібна допомога з боку колег, адміністрації, методичних служб?

 


Контактна iнформацiя :
Адреса: 20300 Черкаська обл., м.Умань, вул. Садова 2, корпус № 2, ауд.№ 302
Тел.:04744 5 21 91
e-mail: k_technosvitu@udpu.edu.ua