Тематика ВКР

Бакалаврські роботи

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ (БАКАЛАВР)

на 2018-2019н.р.

(Кафедра технологічної освіти)

 

Мелентьєв О.Б.

1. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення технології обробки металу.

2. Методика вивчення Петриківського розпису в гуртках декоративно-прикладної творчості.

3. Методика ознайомлення учнів основної школи з сучасними технологіями виробництва

4. Екологічне виховання учнів 5-9 класів в процесі проектно-технологічної діяльності.

5. Методика застосування комп’ютерного моделювання в гуртку технічної творчості.

6. Методика навчання учнів 5-9класів здійсненню конструкторського етапу проектно-технологічної діяльності.

  

Харитонова В.В. 

1.Методика навчання учнів 7-9 класів варіативного модуля «Технологія писанкарства».

2.Методика навчання учнів 7-9 класів варіативного модуля «Технологія оздоблення одягу».

3.Формування дизайнерського мислення в учнів 9 класів у процесі проектування та виготовлення комплексного виробу.

4.Педагогічні умови реалізації індивідуального підходу до учнів 7-9 класів у процесі проектування та виготовлення виробів плетених гачком та в’язаних спицями.

 

Хоменко Л.М.

1. Методика використання мультимедійних засобів навчання у процесі проектування швейних виробів.

2. Методика формування в учнів 7-9 класів умінь виконувати технологічні операції машинним способом.

3. Методика формування в учнів 5-7 класів умінь виконувати оздоблення деталей та вузлів швейних виробів.

4. Методика формування в учнів 5-9 класів умінь виконувати підготовчі операції в процесі виготовлення швейних виробів.

5. Методика використання мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення текстильних волокон і матеріалів.

 

Дубова Н.В.

1.Методика навчання учнів 5-6 класів варіативного модуля «Технологія виготовлення м’якої іграшки».

2.Методика навчання учнів 5-6 класів варіативного модуля «Технологія виготовлення народної ляльки».

3.Методика навчання учнів 5-6 класів варіативного модуля «Технологія виготовлення вишитих виробів».

4.Методика навчання учнів 7-9 класів варіативного модуля «Технологія виготовлення виробів у техніці «Макраме».

5.Методика навчання учнів 7-9 класів варіативного модуля «Технологія виготовлення виробів плетених гачком та в’язаних спицями».

6.Методика навчання учнів 7-9 класів варіативного модуля «Технологія української народної вишивки».

7. Методика навчання мистецтву народної вишивки учнів основної школи у процесі гурткових занять.

8.Методика навчання учнів 5-6 класів варіативного модуля «Технологія виготовлення дерев’яної іграшки».

9.Методика навчання учнів 5-6 класів варіативного модуля «Технологія ажурного випилювання».

10. Методика навчання учнів 7-9 класів варіативного модуля «Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням».

 

Бербец В.В.

1. Методика використання інформаційних технологій у процесі контролю навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання.

2. Методика формування в учнів основної школи здоров’язберігаючої компетентності на уроках трудового навчання.

3. Методика проведення профорієнтаційної роботи в процесі технологічної підготовки учнів.

4. Методика використання табличного редактора «Excel» в процесі перевірки навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання.

 

Терещук А.І.

1.Методика використання інтерактивних технологій у процесі проведення вступного інструктажу на уроках трудового навчання у 5-9 класах.

2.Методика проведення виробничих екскурсій у трудовому навчанні учнів основної школи

3.Методика навчання учнів проектуванню на уроках трудового навчання (для класів які не поділяються на групи хлопців і дівчат).

4.Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення варіативного навчального модуля «Технологія обробки металу».

 
Магістерські роботи

 

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ (МАГІСТР)

на 2018-2019 н.р.

 

І. Підготовка майбутніх учителів технологій до професійного самовизначення школярів.

2. Підготовка майбутніх учителів технологій до використання комп’ютерних тестових програм в процесі трудового навчання.

3. Інтеграція техніко-технологічних знань та вмінь майбутніх учителів технологій у процесі вивчення фахових дисциплін.

4. Формування творчого потенціалу майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки.

5. Професійне становлення майбутнього вчителя технологій у позааудиторній діяльності вищого навчального закладу.

6. Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя технологій у процесі проектно-технологічної діяльності.

7. Формування у майбутніх вчителів технологій цілісної системи знань про сучасне виробництво.

8. Підготовка майбутніх учителів технологій до навчання учнів основам дизайну у профільній школі.

9. Формування у майбутніх учителів технологій фахових понять в процесі вивчення курсу «Виробництво та обробка конструкційних матеріалів».

10. Інтерактивна методика проведення лабораторного практикуму з курсу «Виробництво та обробка конструкційних матеріалів» в процесі підготовки майбутніх вчителів технологій.

11.Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів технологій навчання.

12. Методика навчання майбутніх учителів технологій процесів обробки деревини.

13. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до використання комп’ютерних тестових програм на уроках технічної праці.

14. Дидактичні основи формування організаційних умінь майбутніх вчителів технологій.

15. Інформаційні технології в професійній підготовці майбутніх учителів технологій.

 Контактна iнформацiя :
Адреса: 20300 Черкаська обл., м.Умань, вул. Садова 2, корпус № 2, ауд.№ 302
Тел.:04744 5 21 91
e-mail: k_technosvitu@udpu.edu.ua