Наукова школа

Наукова школа професора Олександра Миколайовича Коберника «Актуальні проблеми технологічно підготовки учнів»

 

 

Наукова школа «Актуальні проблеми технологічної підготовки учнів» заснована в 1998 році доктором педагогічних наук, професором Коберником Олександром Миколайовичем. За вагомий внесок в розвиток педагогічної науки Олександр Миколайович нагороджений нагрудними знаками «А.С.Макаренко», «Петро Могила» та «Відмінник освіти України».

На даний час членами наукової школи О.М.Коберника є 2 доктора педагогічних наук (Грітченко А.Г., Цина А.Ю.) більше 15 кандидатів педагогічних наук (Ящук С.М., Бербец В.В., Кравченко Л.В., Бялик О.В., Авраменко О.Б., Гагарін М.І., Гервас О.Г., Андрощук І.П., Савенко І.В., Харитонова В.В., Ковальчук Ю.В., Нагайчук О.В. та інші), 5 аспірантів (Дробина С.М., Капелюшна Т.В., Благосмислов О.С., Прищепа С.М., Максютов А.О.), 3 здобувача (Кузьменко Т.В., Бербец Т.М., Гайдук В.Д.).

Науково-дослідна група школи професора Коберника О.М. працює над обґрунтуванням теоретико-методологічних основ проектно-технологічної системи технологічної підготовки, за якою розроблені нові програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Теоретично обґрунтовано тенденції розвитку систем технологічної освіти в основній та старшій школах України, розкрито сутність та особливості проектно-технологічної системи технологічної підготовки школярів, розроблено методику організації проектно-технологічної діяльності учнів у процесі вивчення інваріантних та варіативних модулів технологічної підготовки, визначено етапи та стадії проектно-технологічної діяльності, виявлено оптимальні моделі технологічної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі.

 

 

За останні роки підготовлено і опубліковано 2 підручника, 2 монографії, 4 навчально-методичних посібники для студентів та учителів. Захищено 2 дисертаційних дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук та 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

 

– склад наукової школи :

 

1. Грітченко А.Г. – д.п.н., професор;

2.Цина А.Ю. – д.п.н., професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;

3. Роєнко Л.М. – к.п.н., доцент;

4. Ящук С.М. – к.п.н., доцент;

5.Бербец В.В. – к.п.н., доцент;

6.Кравченко Л.В. – к.п.н., доцент;

7.Авраменко О.Б. – к.п.н., доцент;

8.Бялик О.В. – к.п.н., доцент;

9.Гагарін М.І. – к.п.н., доцент;

10.Андрощук І.П. – к.п.н., доцент Хмельницького національного університету;

11.Гервас О.Г. – к.п.н., доцент;

12.Столярова Т.О. – к.п.н., доцент Національного університету державної податкової служби;

13.Савенко І.В. – к.п.н., доцент Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка;

14.Харитонова В.В. – к.п.н., доцент;

15.Ковальчук Ю.В. – к.п.н., доцент;

16.Нагайчук О.В. – к.п.н., старший викладач;

17.Чистякова Л.О. – к.п.н., ст..викладач Кіровоградського державний педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

18.Капелюшна Т.В. – к.п.н., старший викладач;

19.Мамчур Н.С. – к.п.н., доцент;

20.Благосмислов О.С. – к.п.н., старший викладач Глухівського національного педагогічного університету;

21.Гаргін В.В. – к.п.н., старший викладач Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди;

22.Котловий С.А. – к.п.н., викладач.

 

Дисертанти:

 

23.        Бойченко В.В. – докторант;

24.        Валюк В.Ф. – докторант;

25.        Максютов – аспірант;

26.        Бербец Т.М. – аспірант;

27.        Гайдук В.Д. – здобувач;

28.        Пентій К.П. – здобувач;

29.        Сажієнко О.П. – здобувач.

 

 


Контактна iнформацiя :
Адреса: 20300 Черкаська обл., м.Умань, вул. Садова 2, корпус № 2, ауд.№ 302
Тел.:04744 5 21 91
e-mail: k_technosvitu@udpu.edu.ua