Про кафедру

Кафедру теорії та методики навчання технологій створено 8 вересня 1983 року внаслідок реорганізації кафедри загальнотехнічних дисциплін.
У різні роки кафедру очолювали:
• Юхимчук Федір Пилипович (1983-1987р.р.) – доктор сільськогосподарських наук, професор, автор понад 200 публікацій. Підготував більше 10
кандидатів та докторів наук.
• Щеколдін Аркадій Гаврилович (1987-1997р.р.) – доктор педагогічних наук, професор, заслужений учитель РСФСР, ветеран війни. Був фундатором підготовки вчителів трудового навчання, розробником перших навчальних планів з підготовки вчителів з двох спеціальностей, автор понад 270 наукових праць. Підготував більше 50 кандидатів і докторів наук. 
• Коберник Олександр Миколайович (1997-1998 р.р., з 2006 – 2014р.р.) – доктор педагогічних наук, професор, автор понад 300 публікацій, підготував 2 докторів педагогічних наук та 25 кандидатів педагогічних наук. Є керівником науково-дослідної лабораторії „Проблеми технологічної підготовки учнів загальноосвітньої школи”. Започаткував діяльність наукової школи. 
• Хоменко Людмила Миколаївна (1998р.) – доцент, кандидат педагогічних наук, автор понад 70 публікацій, з яких 1 монографія, 10 посібників, керівник магістерських і дипломних робіт.
• Кравченко Тамара Василівна (1998-2000 р.р.) - доцент, кандидат педагогічних наук. Відомий в Україні науковець з методики обслуговуючої праці. Автор понад 60 публікацій.
• Ткачук Станіслав Іванович (2000-2006 р.р.) – професор, доктор педагогічних наук, автор 180 публікацій, керівник магістерських і дипломних робіт, керівник гуртка „Проблеми трудової підготовки учнів в сучасних умовах”. В даний час декан факультету професійної та технологічної освіти.
• Гедзик Андрій Миколайович (2014-2015 р.р.) - доктор педагогічних наук, професор, автор понад 200 публікацій.
• Терещук Андрій Іванович (2015 р.- по сьогодні) - доктор педагогічних наук, професор, автор понад 200 публікацій.

 

 
 
Наукова і методична робота колективу кафедри спрямована на вдосконалення системи професійної підготовки вчителів технологічної освіти загальноосвітніх навчальних закладів. Викладачі кафедри є членами науково-дослідної лабораторії „Проблеми технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи”, співавторами проектно-технологічної системи трудового навчання, яку покладено в основу нового змісту технологічної освіти учнів основної школи. 

 

Викладачі – учасники розробки Державного стандарту програм з трудового навчання для основної та старшої школи, підсумкової державної атестації. Підручники для старшої школи визнано кращими на Всеукраїнському конкурсі, оголошеному Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Уперше розроблено зміст технологічної підготовки учнів 5-9 та 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, моделі технологічної освіти у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів. Також розроблено комплекс методичного забезпечення шкільного предмета „Технології”.
Викладачі кафедри є активними авторами збірника наукових праць „Психолого-педагогічні основи сільської школи”, фахових видань „Трудова підготовка в сучасній школі” та „Трудове навчання”. 

 

З моменту створення кафедри її колектив підтримує тісні зв’язки з провідними науковими установами України: Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом проблем виховання АПН України, Національним педагогічним університетом імені М.Драгоманова, Тернопільським національним педагогічним університетом імені В.Гнатюка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені М.Коцюбинського, Полтавським державним педагогічним університетом імені В.Короленка, із навчальними закладами близького і далекого зарубіжжя.
 

 
Контактна iнформацiя :
Адреса: 20300 Черкаська обл., м.Умань, вул. Садова 2, корпус № 2, ауд.№ 302
Тел.:04744 5 21 91
e-mail: k_technosvitu@udpu.edu.ua