Наукова лабораторія

     На базі кафедри технологічної освіти за співпраці з Інститутом педагогіки НАПН України було створено науково-дослідну лабораторію "Проблеми технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи”, яка функціонує вже понад десять років.

На чолі з професором Коберником Олександром Миколайовичем в роботі науково-дослідної лабораторії беруть участь: 12 викладачів, 2 аспіранта, 4 вчителя базових шкіл, 3 магістранта, 2 студента.

Співробітники лабораторії спрямовують наукову та дослідницьку діяльність в напрямі модернізації змісту та методики технологічної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. З цією метою на засіданнях лабораторії розглядаються актуальні питання теорії і методики навчання технологій; організації дослідно-експериментальної роботи в базових школах; вивчається зарубіжний досвід технологічної освіти та визначаються можливості його застосування у вітчизняній школі.Так, у зв'язку з реформуванням освітньої галузі «Технологія», співробітниками лабораторії науково обґрунтовано Концепцію технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи.

Вагомим здобутком лабораторії є розроблення методики застосування проектної технології у процесі технологічної підготовки школярів, яка дозволяє суттєво удосконалити навчальний процес, значною мірою вплинути на організацію навчально-трудової діяльності школярів.

Одним з останніх вагомих результатів діяльності членів лабораторії є розробка методичного комплексу забезпечення шкільного предмета «Технології». До методичного комплексу увійшли: підручники "Технології 10 клас” та "Технології 11 клас”, методичні посібники: "Усі уроки технології 10 клас”, "Методика організації проектної діяльності старшокласників з технологій 10-12 класи”, "Методика трудового навчання: проектно-технологічний підхід” та "Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні”, "Сучасний урок технологій в старшій школі”.

Результати діяльності науковців лабораторії оприлюднені у монографіях: "Підготовка вчителя до формування в учнів системи знань сучасного агровиробництва” (Грітченко А.Г.), "Технологічна підготовка старшокласників сільських загальноосвітніх навчальних закладів: теорія і методика” (Андрощук І.П., Коберник О.М.), "Діагностування навчальних досягнень учнів в процесі трудового навчання: сутність, критерії, методика” (Бербец В.В.) та ін.

Співробітники лабораторії беруть активну участь у розробці науково-методичного забезпечення нових програм з трудового навчання. Зокрема, на замовлення МОН України співробітники лабораторії брали участь у розробленні програми для основної школи, а також кількох програм програма для профільної технологічної підготовки старшокласників, а саме: Ящук С.М. – "Технологія конструкційних матеріалів”, Гедзик А.М. – "Креслення (10-11 клас; Технологічний профіль)”, Грітченко А.Г. – "Сільськогосподарські машини (10-11 клас)”, "Технологія сільськогосподарського виробництва (10-11клас)”, "Автотракторна техніка (10-11 клас)”, "Агровиробництво (10-11 клас)”, Терещук А.І. – "Технології. Академічний рівень (10-11 клас).

Результативність діяльності лабораторії є розробка дисертаційних досліджень та їх успішний захист. Так, за період існування лабораторії було виконано та успішно захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (Грітченко А.Г., Цина А.Ю., Ткачук С.І.) та п’ятнадцять дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Ящук С.М., Бербец В.В., Авраменко О.Б., Гервас О.Г., Андрощук І.П., Савенко І.В., Харитонова В.В. та інші).

На базі науково-дослідної лабораторії виконувалися держбюджетні теми „Наукові основи модернізації змісту і технології трудової підготовки учнів сільської школи” (2002-2005 роки) та "Наукові засади застосування проектної технології у навчально-виховному процесі” (2009-2010 роки). В даний час розробляється держбюджетна тема " Зміст та методика профільної технологічної підготовки учнів старших класів” (2017-2018 роки).

На базі науково-дослідної лабораторії систематично проводяться науково-методичні семінари, наради, консультації для керівників методичних об’єднань,учителів трудового навчання та технологій.

Колектив науково-дослідної лабораторії співпрацює з колективом лабораторією трудової підготовки і політехнічної творчості Інституту педагогіки НАПН України та обласними інститутами післядипломної освіти педагогічних працівників.

Членами науково-дослідної лабораторії є:

1.Ткачук С.І. - доктор педагогічних наук, професор, заступник зав. лабораторії;

2.Грітченко А.Г. - доктор педагогічних наук, доцент;

3.Мелентьєв О.Б. - кандидат педагогічних наук, доцент;

4.Хоменко Л.М. - кандидат педагогічних наук, доцент;

5.Дубова Н.В. - кандидат педагогічних наук, доцент;

6.Терещук А.І. - кандидат педагогічних наук, доцент, докторант;

7.Ящук С.М. - кандидат педагогічних наук, доцент, докторант;

8.Бербец В.В. - кандидат педагогічних наук, доцент;

9.Авраменко О.Б. - кандидат педагогічних наук, доцент;

10. Харитонова B.B. - кандидат педагогічних наук, доцент;

11. Ковальчук Ю.В. - кандидат педагогічних наук, старший викладач;

12. Нагайчук О.В. - кандидат педагогічних наук, старший викладач;

13. Сухомейло М.І. - вчитель Старобабанської ЗОШ;

14. Кожевников Р.П. - вчитель Уманської ЗОШ №3;

15. Василенко В.І. - вчитель Берестівецької ЗОШ;

16. Козаченко В.І. - вчитель Стецівської ЗОШ;

17. Крутченко Л.В. - аспірант;

18. Бойко Я.І. - аспірант;

19. Бербец Т.М. - аспірант;

20. Гайдук В.С. - здобувач;

21. Зубкевич С.С. - магістрант технолого-педагогічного факультету;

22. Карпа К.В. - магістрант технолого-педагогічного факультету;

23. Зарешнюк Ю.В.- магістрант технолого-педагогічного факультету;

24. Рижавський А.І. - студент 5 курсу

25. Мошковська А.Е. - студентка 4 курсу

26. Коблик Л.Г. - лаборант.

 


Контактна iнформацiя :
Адреса: 20300 Черкаська обл., м.Умань, вул. Садова 2, корпус № 2, ауд.№ 302
Тел.:04744 5 21 91
e-mail: k_technosvitu@udpu.edu.ua